Instalacje sanitarne

Instalacja sanitarna - zespół instalacji budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w zakresie takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.


W skład instalacji sanitarnych wchodzą:
instalacja wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej)
instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej)
instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (tryskaczowa, hydrantowa)
instalacja grzewcza
instalacja chłodnicza (lub inaczej ziębnicza)
instalacja freonowa
instalacja wentylacji (wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, aeracji)
instalacja wentylacji pożarowej (oddymiania, nawiewu pożarowego)
instalacja klimatyzacji
instalacja gazowa
instalacja olejowa
instalacja sprężonego powietrza