Kolektory słoneczne

Ceny gazu, prądu, węgla, koksu i innych materiałów opałowych spowodowały że kolektory słoneczne ostatnio stały się w naszym kraju bardzo popularne. Mnogość ofert i informacji przytłacza potencjalnych klientów, w konsekwencji rezygnują oni z zakupu lub ulegają sprzedawcom wydając na ten cel dziesiątki tysięcy złotych. Czy słusznie ? Czy kolektor musi kosztować dziesiątki tysięcy złotych? Na takie i temu podobne pytania postaramy się państwu odpowiedzieć z pełną rzetelnością, fachowością i własnym sumieniem.
Każdy z klientów przed zakupem zostaje postawiony przed pytaniem, jaki kolektor powinienem kupić.
Kolektory w tym wypadku dzielimy na dwie kategorie:
kolektory płaskie
kolektory próżniowe
Parametry kolektora
W związku z małą znajomością zasady działania kolektorów słonecznych, wielu potencjalnych klientów napotyka na trudność w dokonaniu prawidłowej ich oceny i właściwej analizy opłacalności dokonywanego wyboru. Brak wiedzy technicznej oraz niekoniecznie prawdziwe obiegowe opinie narażają klientów na niepotrzebne nadmierne wydatki, nie przynoszące oczekiwanych efektów. Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne jako produkty rynkowe, posiadają pewne ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie między sobą różnych kolektorów. Parametry te oraz sposób ich wyznaczania określa norma europejska EN12975:2006. W oparciu o podaną normę upoważnione ośrodki naukowe przeprowadzają kompleksowe badania kolektorów energetyczne i jakościowe.
1. Kolektor jest tym lepszy, im wyższa jest jego sprawność optyczna i niższe współczynniki strat.
2. Przewaga kolektorów próżniowych polega na mniejszym przyroście strat wraz ze wzrostem temperatury kolektora w stosunku do temperatury otoczenia.
3. Tak jak w przypadku kolektorów płaskich, również kolektory próżniowe mogą znacznie różnić się między sobą pod względem wydajności. Nie należy bezkrytycznie poddawać się hasłom reklamowym, które często przeceniają możliwości i zalety kolektorów próżniowych.
4. Moc kolektorów płaskich osiągana przy promieniowaniu 400W/m i dużej różnicy temperatur świadczy, że nadają się one również do użytkowania w okresach przejściowych i zimowym. Kolektory płaskie z powodzeniem mogą być wykorzystywane do wspomagania ogrzewania. Ważną zaletą jest możliwość bezproblemowego usunięcia śniegu z kolektorów płaskich. W przypadku kolektorów próżniowych jest to wręcz niemożliwe (brak konwekcji wewnątrz kolektora).
5. Z racji osiągania znacznie wyższej mocy w czasie słonecznej pogody w przypadku zestawu z kolektorami płaskimi, woda będzie znacznie szybciej ogrzewana, osiągając wyższą temperaturę.
6. Jeżeli chcemy wiedzieć za jaką powierzchnię kolektorów płacimy, musimy znać ich powierzchnię apertury. Powierzchnia brutto kolektora próżniowego może być znacząco większa od jego apertury.
7. Kolektory próżniowe o porównywalnej wydajności będą zajmowały na dachu więcej miejsca niż kolektory płaskie. Aby osiągnąć identyczną założoną roczną wydajność energetyczną do ogrzewania wody użytkowej, musimy zamontować brutto 5,66 m2 kolektora płaskiego i aż 9,26 m2 brutto w przypadku kolektora próżniowego.
8. Przy odpowiednio dobranej powierzchni kolektorów płaskich, przy znacznie mniejszych kosztach, możemy zyskać więcej energii niż w przypadku kolektorów próżniowych.